דוגמאות קוד

מנוע סטנדרטי (למטה):
משמאל מנוע תוספות בלבד, אותו קוד בתוספת
SC=1.

מנוע למוצר בודד, ללא כותרת, טופס הזמנה יפתח בעמוד חדש:
SC=2: מנוע תוספות ללא כותרת
EXTRA=103: מספר פנימי תוספת
PNT=1: Payment New Tab